Tuesday, December 28, 2004

Elfried Jelinek; Pianolærerinnen

Boken er meget omtalt etter at forfatterinnen har fått Nobelpris i litteratur. I omtalene av boken er det lagt vekt på den utrerte seksualiteten til den kvinnelige hovedpersonen, og spennet mellom den meget pyntelige fasaden hun har på dag tid som pianolærerinne og det utsvevende livet hun begår natterstider.

Det er ikke så fryktelig mye sex i boken, vekten ligger mer på konflikten og undertrykkingen moren utsetter pianolærerinne for. Og på hvordan pianolærerinnen lar denne undertrykkingen fortsette. Dette er i aller høyeste grad en psykologisk thriller og den får sin klassiske utløsning på slutten.

Pianolærerinnen har sitt daglige virke i sin oppvekst by, Wien. Hun begir seg ut på en underlig romanse med en av sine elever, som er betraktelig yngre enn henne. Mens hun og han prøver å bygge opp sitt rare forhold, får vi innblikk i hvordan moren hennes har bygget henne opp, og brutt henne ned til å bli et redskap for sin egne drøm. Morens undertrykking fungerer på sett og vis, men ikke helt. Datteren blir ikke den verdenskjente konsertpianisten som moren ønsker, men "bare" en professor på musikk konservatoriet.
Undertrykkelsen skaper en trykkoker effekt.Den undertrykte pianolærerinnen popper ut med en del nokså underlig seksuelt betonet adferd. Noen av dem ganske så kreative. Det hele topper seg i kommunikasjonen mellom pianolærerinne og eleven, der de smått perverse behovene til lærerinnen, forstå, misforståes, ønskes misforstått osv. osv.

Dette kan selvfølgelig leses som en litt kinky bok, men den bør også leses som et psykologisk drama om undertrykking, å la seg undertrykke og det å komme den type situasjoner i møte. Det er også en tråd som dreier seg om å trykke for mye av egne behov på sine barn.


Orhan Pamuk; Mitt navn er Karmosin

Boken hadde fått skrekkelig gode omtaler, men selv fant jeg den ikke så framifrå som mange andre.
Jeg liker oppsettet med de forskjellige fortellerstemmene, konflikten som trekkes opp er interessant og settingen i en forgangen tid. Det jeg ikke finner så godt er muligens språket i den norske oversettelse. Det kan også være at jeg syns at det er en smule for uttværende på en del områder, og at boken ikke beveger seg fort nok og har en del dødpunkter.
Men den er absolutt lesverdig og gav mange gode timer, spennende innsikt og lyst til å reise til Istanbul for å trekke inn store doser av anderledes atmosfære.

Mark Haddon; The curious incident of the Dog in the Night-time

En smule skrudd, men allikevel med mange interessante vinkler på mer enn en problemstilling. Fortellerstemmen er en gutt på 15 som har Apergerssyndrom, en form for mild autisme. Han oppdager en død hund. Han er glad i hunden og bestemmer seg for å etterforske det som et drap. Han vikler seg inn i mange motsetningsfylte scener (han er nokså full av fobier). Historen har sånn passe masse artige vrier og opplevelsene han utsetter seg selv for sier noe både om ham og om oss "vanlige". Skal ikke avsløre noe mer om plottet enn at jeg ikke er helt overbegeistret over slutten, men det gjør ikke boken mindre lesverdig. Og det er en del morsom matematikk kunnskap for de som liker slikt.

Fartein Horgar; Pyramiden i Lille Giza

Litt flat dystopi roman med et godt snev av forfyllet detektivhelt.

Desillusjonert mann, midt i livet møter på en litt usannsynlig jentunge som snur livet hans opp ned. Romanen henter elementer fra Blade Runner, Brave New World og et halvt dusin andre dystre fremtids visjoner. Historien er lagt til Trondheim noen år etter at samfunnet har endret seg drastisk. Naturen har tatt hevn over mennesket og nå er det ikke så fryktelig mye igjen det gode sosialdemokratiske Norge. Helten oppdager et samfunn av barn som bor i den nedlagte delen av kloakken. Noen prøver å brenne ned huset hans, det skytes mot ham og han skjønner ikke helt av han skal slutt å drikke. Hovedhistorien veves sammen med heltens tap av den store kjærligheten. Hun ble drept i forsøk på få has på en historie knyttet til sen aborter og kosmetikkindustrien.

Helten får hjelp av en av de små underjordiske beboerne og sin egen sønn og klarer til slutt få has på de slemme, men hvordan og på hvilke måte har jeg ikke tenkt å avsløre. Dette holder mål til godt over middels tog-lektyre.

Thursday, December 23, 2004

Tor Nørretranders; Merk verden

Endelig har også europeiske vitenskapsmennesker tatt til seg at det har skjedd store endringer i hva menneskeheten vet om det fysiske miljøet vårt. Kvantemekanikk, kaosteori og kompleksitetsteori har dukket opp som sære fenomener i fysikkernes fortolkingsrom, men har i liten grad fått innpass som innspill og grunnlag for filosofi og menneskeforståelse i den europeiske tradisjonen.
Nørretranders ser på nyere fysikk og passer det sammen med sosiologi og psykologi for å forstå Mennesket. Han lykkes i veldig stor grad med å gjøre et hele av prosjektet sitt. Han tematiserer ting som bevissthet, ubevissthet, erkjennelse og hukommelse.
Hans hovedproblemstilling er hvordan enkelte mennesker kommer opp med helt nye og banebrytende erkjennelser. Og om hvordan disse menneskene selv forstår sine gjennombrudd. Fysikkeren Boltzmann er gjennomgangsfigur i den sammenhengen.
Den første delen kan bli litt tung hvis man ikke er bevandret i vitenskapshistorie eller fysikk, men det viktigste er ikke å forstå alt som står der. Viktigere og lettere tilgjengelig materiale kommer senere i boken. Selv om den er god og tykk er den forbausende lettlest.

-

Nickolai Frobenius; Den sjenerte pornografen

Den sjenerte pornografen har rammene av en ungdomsroman, innholdet av en triller/krim, men over og undertoner av dystopi og undergangsspøkelser. Settingen er to begynnende ungdommer som lever litt på siden av virkeligheten. De opplever en svært brutal handling og vikles inn, ikke i den, men i sin egen fortolkning av den.
Selv om settingen er nær vår egen virkelighet er det en del elementer i boken som forteller at dette ikke er virkelig. Selv om det ikke taes opp ekspisitt tematiseres relasjoner mellom mennesker i veldig stor grad.
Også offentligheten og billedgjøring omhendles i stort mon. Særlig er temaet om visualisering av kropp og seksualitet i fokus gjennom hele romanen. Temaet behandles likevel på en litt uforløst måte, eller det kan sees på som et innspill til omtanke og som noe leseren selv må tenke videre på.

Wednesday, December 08, 2004

Tvisyn 1

Her kommer jeg til å snakke om det bøkene jeg leser. Jeg leser en del bøker og har aldri klart å sette noe av det jeg tenker om dem ned på "papiret". Nå skal jeg gjøre noe med det!!

M+

Gert Nygårdshaug; Himmelblomsttreets muligheter

Nygårdshaug i full blomst for å si det mildt. Litt kritikk av moderne fysikk, omskrivninger av Einstin, en dash heltedyrking a la Øvre Richter Frick, avsløring av grunnleggende mangler i det europeiske menneskesyn og filosofi. Pakket inn i en oppklippet versjon av et helteepos.
Vi følger hovedpersonen baklengs gjennom et liv i stadig endring. Første scene hentes fra en slags nå-tid der helten vår har rotet seg opp i en meget vanskelig situasjon. Vi nøster oss derfra bakover i tid gjennom Amazonas jungle, en svært sjelsettende episode som gir helten vår den platformen han senere utvikler seg fra.

Det er mange burleske episoder, mange tråder som knyttes inn i historien og som gjør dette til et forvirrende hele.
Det hele kan nok virke litt vel new age for de mer intelektuelle, men det er så absolutt veldig godt skrevet, masse spennende smådetaljer og interessant informasjon. Sist men ikke minst er det klart at Nygårdshaug har noe på hjertet og en del av det faktisk kommer frem. Meget lesverdig hvis du har et åpent sinn.